top of page

NOU KOURI 100% SOU POUVWA VOLONT
GEN ANPIL FASON POU EDE AK YON VARIETE Opòtinite Volontè pou moun ak gwoup tout laj.

Volontè yo se pi gwo bezwen nou!

Nou opere sèlman sou travay volontè epi nou bezwen moun tankou ou! ​

 

Tanpri konsidere ede oswa pote gwoup ou a pou ede resevwa, triye ak rakroche don nan magazen an. Nenpòt kantite tan ou bay, kèlkeswa ti kras, se apresye. Menm kèk èdtan pa mwa ka fè tout diferans lan pou fanmi nou sèvi yo.

 

Si w gen kesyon sou volontè, oswa ou ta renmen pwograme gwoup ou a pou w sèvi kòm volontè, tanpri voye yon imèl ba nou nan  vol.mhmsarasota@gmail.com

Enfòmasyon jeneral

Orè volontè

Opòtinite

Evènman

Orè volontè

Evènman espesyal volontè
bottom of page