top of page
Fanm kenbe men_edited.jpg

MISYON NOU

Nou pran angajman pou sipòte fanmi ki nan bezwen nan ankouraje rezistans, oto-sifizans ak estabilite fanmi nan kominote nou an.

PASYON NOU

Pandan plis pase twa deseni, 501(c)(3) san bi likratif nou an ap sipòte fanmi lokal ki nan bezwen yo nan ankouraje rezistans, oto-sifizans ak estabilite fanmi.

 

Gras a donatè jenere, finansman sibvansyon, ak yon anplwaye volontè sèlman, nou te kapab sèvi plis pase 4,000 fanmi chak ane atravè devan magazen nou an, ki reprezante yon mwayèn de 11,000 timoun chak ane.

 

Depi 2020, nou te achte bilding nou an ak konvèti nan solè, prèske elimine tout tèt nou an. Sa a pèmèt nou redireksyon prèske 100% nan chak dola bay tounen nan pwogram kliyan nou yo.

 

MHM travay dirèkteman ak lòt òganizasyon charitab ak ajans lokal yo. Lè nou pataje sèvis yo, espwa nou se travay ansanm pou aleje fado pou fanmi ki gen difikilte nan kominote nou an.

$97,000

NAN ASISTANS FINANSYE

$87,000

NAN NOUVO BÈSO, SÈZ MACHIN AK BASIN

150,000

FANMI SÈVI DEPI OUVERTI

EKIP NOU

Nou rekonesan anpil pou ekip 100% volontè nou an ki travay san efò pou misyon nou ak pou avanse aksè pou manman yo ak fanmi yo.

Our Team 2

PATÈ KOMINOTE

MHM PARTNERS.png
PATÈ MHM (2).png
5.png
3.png
PATÈ MHM (1).png
1.png

Legliz Batis Zanmitay

PATÈ MHM (5).png
bottom of page