top of page

Klas

Mothers Helping Mothers ofri klas gratis pou kliyan nan salklas anwo kay nou an, soti nan bidjè rive nan manje ak nitrisyon. Yo ka bay gadri,

tanpri mande.

Plas nan klas yo limite epi enskripsyon obligatwa.

Gade pi ba a pou yon lis klas aktyèl yo.

Kè lò blan background_edited_edited.png
Dòmi an sekirite ak woulib Eng.png
Sak kado pou Good.png
Ede men yo.png
Tas Menstruèl Eng.png
Èd Finansye Eng.png
Kouchèt twal Eng.png
Computers for Kids Eng.png
Klas Eng.png
bottom of page