top of page

Klas

Mothers Helping Mothers ofri klas gratis pou kliyan nan salklas anwo kay nou an, soti nan bidjè rive nan manje ak nitrisyon. Yo ka bay gadri,

tanpri mande.

Plas nan klas yo limite epi enskripsyon obligatwa.

Gade pi ba a pou yon lis klas aktyèl yo.

Gold Heart white background_edited_edited.png
Safe Sleep and Ride Eng.png
Gift bags for Good.png
Helping Hands.png
Menstrual Cups Eng.png
Financial Aid Eng.png
Cloth Diapers Eng.png
Computers for Kids Eng.png
Classroom Eng.png
bottom of page