top of page
20210309_100857_edited.jpg

Mothers Helping Mothers ofri klas gratis pou kliyan nan salklas anwo kay nou an, soti nan bidjè rive nan manje ak nitrisyon. Yo ka bay gadri,

tanpri mande.

Plas nan klas yo limite epi enskripsyon obligatwa.

Gade pi ba a pou yon lis klas aktyèl yo.

Classes in October  2023 at Mothers Helping Mothers.png

Take a Closer Look

bottom of page