top of page

Kliyan yo

Pou plis pase 30 ane nou ap ofri atik esansyèl gratis ak sipò pou fanmi ki nan bezwen nan rejyon Sidwès Florid la. Nenpòt moun ka vin yon kliyan, men ou dwe pran yon randevou pou anrejistre. Kliyan yo ka achte sou randevou, yon fwa chak 4 mwa pou tout fanmi yo.  

 

Vitrine nou an ofri atik ki soti nan rad ti bebe jiska adilt ki dousman itilize, ekipman ti bebe, kouchèt, fòmil, soulye, atik nan kay la, kwizin, beny, jwèt, liv, dekorasyon sezon an ak èd jou ferye bay fanmi yo gratis. Kliyan yo gen aksè a anpil sèvis ak pwogram gratis nou yo tankou Jounen jwèt, Òdinatè pou Timoun yo, evènman sal klas yo, ak pwogram èd pou ijans Helping Hand Up pou yon sèl fwa. 

Fireworks
FLYER Family Fun Day  (2).png

Magazen nou an

Klas

Magazen nou an

Resous Kominotè

Gwoup Facebook

Evènman k ap vini yo

Pwogram yo

Kalandriye

Manman ak Pitit fi

Pwosesis Enskripsyon Kliyan an

"Objektif nou se ede fanmi yo etann bidjè yo lè yo bay don ki dousman itilize, nouvo atik pou ti bebe ak anpil lòt sèvis sipò - gratis."
- Cheri DeVries, Direktè Egzekitif MHM
bottom of page