top of page
scat plus.jpg
scat plus_edited.jpg

Transpò Zòn Konte Sarasota

Nou gen de estasyon otobis ki se 5-8 minit mache lwen kote nou an.  Ou ka jwenn wout otobis lokal ki ka mennen w isit la nan Konte Manatee ak Sarasota lè w itilize " Google Maps ".

Estasyon otobis ki pi pre nou yo sou wout Sarasota #8 ak #2.

bottom of page